ĐI DÉP TRÁI

4 tuổi rồi mà nàng Minh Anh vẫn thích đi dép trái. Mẹ hướng dẫn nàng rất nhiều lần, mua cả đôi crocs hình Anna, Elsa, để nàng biết, Elsa ở phía trong, Anna ở phía ngoài mà vẫn có lúc nàng quên.
Có lần nàng lại đi dép trái, mẹ nhắc, nàng liền vắt chéo hai chân và bảo: “Mẹ, thế này đã đúng chưa?”
Yêu cái láu lỉnh của nàng quá cơ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>