NGỘ NGHĨNH MINH ANH

Ngày 29/9/2014
1. Gió từ mồm con thôi mà

Mẹ chở MA đến trường, trên xe, nàng ngoác miệng ra ngáp. Mẹ bảo: “Con ngáp thì che miệng vào chứ?”. Nàng chữa ngượng bằng cách bảo “gió ở mồm con chui ra thôi mà”. Nói xong, nàng chu mỏ phù phù cho gió chui ra.

2. Tuổi con giờ là sư tử

Đang rửa rau cho me, nàng bảo “mẹ ơi, giờ tuổi con là tuổi sư tử”. Mẹ hỏi “tại sao lại là tuổi sư tử?”, nàng bảo “nhiều người tuổi hổ quá rồi, con tuổi sư tử cho nó ít”. Đại dương xanh gớm.

This entry was posted in Mầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>