CƯỜI CÙNG CON

Con gái lớn lên lại có thêm nhiều điệu cười mới, cười nghê (cái này nổi tiếng rồi), cười xòe, lại còn cười chúm chím nữa. Mẹ lại làm slide ảnh để mọi người cùng ngắm đây:

eN_IIYK70T8x5LOEMxa7qPCG-073j1xZ?previous_view=lt_embedded_url

This entry was posted in Chồi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>